กลุ่มงานเทคนิคบริการ
    1  
FONTSIZE
บริการข้อมูล >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานเทคนิคบริการ
ด่วน! สมัครประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรรม (Module) ปีงบประมาณ 2557

วันที่ 10 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน7098คน)
 
                  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมปฏิบัติการเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านการบริหารจัดการ รวม 18 หลักสูตร นอกจากนี้ สภาเภสัชกรรมโดยวิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัด การประชุมวิชาการ Contemporary Reviews in Pharmacotherapy 2014 (วันที่ 19-21 มีนาคม 2557) ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครด้วย ในการนี้ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.07.2/12946 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556

                 ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดย กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมการประชุมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในภาพรวมของผู้สมัครจากหน่วยงาน และทำหนังสือส่งใบสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด (ลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สำนักหรือรักษาการ) ไปยัง สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยด่วนที่สุด ทางไปรษณีย์เท่านั้น

                                                    ***ไม่รับใบสมัครทางเครื่องโทรสาร***

                   ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการประชุม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข (http://phdb.moph.go.th/) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.ภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ โทร 081 438 4207 / e-mail: jprapai@gmail.com

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/download เอกสาร

หนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมรายละเอียด | ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร/ป.โท 4 สถาบัน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพฯ ภายใต้หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ม.ขอนแก่น
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมติดตามงบลงทุน ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวงฯ โปรแกรมเฉพาะกิจ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
Project Management KM
PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th