สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
ข้อมูลเผยแพร่ >> ฐานข้อมูลกลาง >> รายการข้อมูลที่เผยแพร่ทาง website สำนักบริหารการสาธารณสุข
ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดตามระบบ บสต.

วันที่ 1 เม.ย. 2554
 
เป้าหมาย
 • สถานบำบัดยาเสพติดทุกกระทรวง
เผยแพร่ในหมวด
 • ทำเนียบหน่วยบำบัด รักษายาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกทม.
  เผยแพร่ในหมวด : Download  >>กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติด>>ข้อมูลสำหรับการเผยแพร่
 • ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดตามเกณฑ์
  เผยแพร่ในหมวด : Application >>การนำเสนอข้อมูลดัชนีในรูปแผนที่ GIS
                            
  http://antidrug.phdb.org  

กลุ่ม/ฝ่าย
 • กลุ่มพัฒนาระบบงานยาเสพติด  โทร.0 2590 1799, 0 2590 2457
   
ผู้รับผิดชอบ
 • ทพ.จารุวัฒน์
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
Project Management KM
PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th