เสื้อผ้าเด็ก
สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารการประชุมโครงการสนับสนุนเมืองบริการสุขภาพ ใน ASEAN ปี 57 (28/08/2557)
หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (22/08/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบสำรวจความพร้อมรพ.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายไตในการประชุมเชิงปฏิบัติการ29สค.57นี้ (20/08/2557)
รู้ไว้และบอกต่อด้วยจ้า! ข้อมูลความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับ โรคติดเชื้ออีโบลา (16/08/2557)
แผ่นปลิว แผ่นพับ ประกาศ
เอกสารเพิ่มเติมService plan sharing สาขาไต วันที่ 8 สค.57 โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ (14/08/2557)
หนังสือขอติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 3 หนังสือที่ สธ 0228.05.5/ว650 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (13/08/2557)
เอกสารการประชุม Service Plan Sharing วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 (08/08/2557)
เอกสารการประชุม Service Plan Sharing วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนค่าเสื่อมของเขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (07/08/2557)
ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาคปีพ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 29 กค 57 (07/08/2557)
ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรับบริจาคอวัยวะ1สค.57ริชมอนด์ (05/08/2557)
แบบฟอร์ม ค่า K รายการก่อสร้าง SP2 (งบไทยเข้มแข็ง) (01/08/2557)
การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 (30/07/2557)
ไฟล์ประชุมการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (29/07/2557)
แบบคำของบค่าเสื่อม (25/07/2557)
ด่วนที่สุด!! หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (24/07/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักบริหารการสาธารณสุข
:: ด่วน !! ตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร (GES Online) ภายใน 22 ส.ค.57 เท่านั้น ::
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ สิงหาคม 2557
คู่มือการส่ง Fax อัตโนมัติ รุ่น Ricoh Fx200
แบบฟอร์มเงื่่อนไขและข้อตกลงในการใช้เครื่องคอมฯ
แบบฟอร์มการซ่อมคอมพิวเตอร์ ณ 25 ธันวาคม 2556
ระบบโปรแกรมรายงานสำนักบริหารการสาธารณสุข
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ (27/08/2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย (27/08/2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐาน (พบยส.) จำนวน 4 รายการ (27/08/2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการพัฒนาข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (27/08/2557)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐเพื่อการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN (27/08/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
KM
Project Management PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th