เสื้อผ้าเด็ก
สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสารรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ วันที่ 18 เมษายน 2557 (19/04/2557)
ไฟล์เอกสารรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ วันที่ 18 เมษายน 2557 (19/04/2557)
ไฟล์เอกสารรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ วันที่ 18 เมษายน 2557 (19/04/2557)
ไฟล์นำเสนอservice plan 10 track 18april2014 (18/04/2557)
ไฟล์การนำเสนอการประชุมกรรมการฯ สาขามะเร็ง เขต 7-9 วันที่ 31มีค57(แก้ไข) (10/04/2557)
โครงการอบรมสัมมนาการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต่างชาติและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เขตบริการสุขภาพที่ 11 และ12 (09/04/2557)
โครงการอบรมสัมมนาการปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต่างชาติและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล เขตบริการสุขภาพที่ 7,8,9 และ 10 (09/04/2557)
การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน 4 รุ่น (08/04/2557)
Templateตัวชี้วัดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต(มีนาคม2557) (08/04/2557)
Downloadขอความร่วมมือส่งแบบรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาไต (04/04/2557)
ไฟล์การนำเสนอการประชุมกรรมการฯ สาขามะเร็ง เขต 10-12 วันที่ 31มีค57 (02/04/2557)
ไฟล์การนำเสนอการประชุมกรรมการฯ สาขามะเร็ง เขต 4-6 วันที่ 31มีค57 (02/04/2557)
ไฟล์การนำเสนอการประชุมกรรมการฯ สาขามะเร็ง เขต 1-3 วันที่ 31มีค57 (02/04/2557)
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเราะห์กิจกรรมหลักของสหวิชาชีพ วันที่ 2 เมย 57 สามารถ download ได้ที่นี่ (02/04/2557)
เอกสารการนำเสนอการดำเนินงานสาขาจักษุวิทยาในการประชุมคณะกรรมการในวันที่27มีนาคม2557 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร(เขต7-12) (02/04/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักบริหารการสาธารณสุข
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักบริหารการสาธารณสุข เดือน มีนาคม 2557
คู่มือการส่ง Fax อัตโนมัติ รุ่น Ricoh Fx200
แบบฟอร์มเงื่่อนไขและข้อตกลงในการใช้เครื่องคอมฯ
แบบฟอร์มการซ่อมคอมพิวเตอร์ ณ 25 ธันวาคม 2556
ระบบโปรแกรมรายงานสำนักบริหารการสาธารณสุข
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมและฐานข้อมูล ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 (04/09/2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 (04/09/2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมพนักงานบริการถ่ายเอกสาร (03/09/2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานโครงการรณรงค์การรับรู้การบริจาคอวัยวะ (27/08/2556)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (07/08/2556)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ข่าวทั้งหมด..     
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ระบบงานภายในหน่วยงาน
KM
Project Management PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th