เสื้อผ้าเด็ก
สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดบริการเว็บไซต์ (19/09/2557)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าอบรมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสายสุขภาพ เขต 7-12 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 (19/09/2557)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าอบรมการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสายสุขภาพ เขต 1-6 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 (19/09/2557)
เอกสารประกอบการประชุม เตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 สำหรับผู้บริหาร (18/09/2557)
เอกสารประกอบการประชุม เตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 สำหรับผู้บริหาร สป. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
แนวทางการจัดทำคำของบประมาณข้อเสนอตามมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (18/09/2557)
หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน ปี 58 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผอ.สำนักงานเขตฯ 12 เขต (17/09/2557)
หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน ปี 58 ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผอ.สำนักงานเขตฯ 12 เขต หมายเหตุ - เอกสารอยู่ระหว่างนำส่ง สำหรับแบบแปลน กองแบบจะส่งให้ สบรส.เพื่อส่งให้จังหวัดภายในสัปดาห์นี้
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 (17/09/2557)
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข 10 ข้อของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์) (15/09/2557)
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (09/09/2557)
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องจูปีเตอร์ ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี (05/09/2557)
เอกสารการประชุมโครงการสนับสนุนเมืองบริการสุขภาพ ใน ASEAN ปี 57 (28/08/2557)
หนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ (22/08/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในเขตบริการสุขภาพ 12 เขต ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รู้ไว้และบอกต่อด้วยจ้า! ข้อมูลความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับ โรคติดเชื้ออีโบลา (16/08/2557)
แผ่นปลิว แผ่นพับ ประกาศ
เอกสารเพิ่มเติมService plan sharing สาขาไต วันที่ 8 สค.57 โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการ (14/08/2557)
หนังสือขอติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ 3 หนังสือที่ สธ 0228.05.5/ว650 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 (13/08/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักบริหารการสาธารณสุข
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ กันยายน 2557
:: ด่วน !! ตอบแบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร (GES Online) ภายใน 22 ส.ค.57 เท่านั้น ::
คู่มือการส่ง Fax อัตโนมัติ รุ่น Ricoh Fx200
แบบฟอร์มเงื่่อนไขและข้อตกลงในการใช้เครื่องคอมฯ
แบบฟอร์มการซ่อมคอมพิวเตอร์ ณ 25 ธันวาคม 2556
ระบบโปรแกรมรายงานสำนักบริหารการสาธารณสุข
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างดูโปรแกรมและบริหารจัดการฐานข้อมูลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (05/09/2557)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างดูโปรแกรมและบริหารจัดการฐานข้อมูลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (05/09/2557)
ประกาศราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (05/09/2557)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (05/09/2557)
ประกาศราคากลาง จ้างดูแลโปรแกรมและฐานข้อมูลของสำนักบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 (05/09/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
KM
Project Management PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th