เสื้อผ้าเด็ก
สำนักบริหารการสาธารณสุข
Bureau of Health Administration
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (31/07/2557)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 29 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์
การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม เพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557 (30/07/2557)
ไฟล์ประชุมการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (29/07/2557)
แบบคำของบค่าเสื่อม (25/07/2557)
ด่วนที่สุด!! หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงบลงทุนส่วนภูมิภาค งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (24/07/2557)
ด่วน!! หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (24/07/2557)
แบบสำรวจข้อมูล รพ.สต และ ศสม. ที่ต้องการรับการสนับสนุนยูนิตทำฟัน ปี๒๕๕๘_update29กค57 (23/07/2557)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เครือขช่ายประสานงานพัฒนาและแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าวและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน (22/07/2557)
รายงานผลการดำเนินงานจัดตั้วศูนย์บริการ One stop service ระดับจังหวัด (เฉพาะกิจระยะเร่งด่วน) (22/07/2557)
ให้รายงานทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ประชาสัมพันธ์ ด่วน เรื่องขอติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 (22/07/2557)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปี 2557 (18/07/2557)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : Service plan Sharing วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. (ห้องวายุภักษ์ 3 4 ชั้น 4) (15/07/2557)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ 21-24 ก.ค.57 จ.สุราษฎร์ธานี (09/07/2557)
ด่วน!แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ (07/07/2557)
แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ราคาแพง (04/07/2557)
ข่าวทั้งหมด..     
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในสำนักบริหารการสาธารณสุข
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 3 กรกฎาคม 2557
คู่มือการส่ง Fax อัตโนมัติ รุ่น Ricoh Fx200
แบบฟอร์มเงื่่อนไขและข้อตกลงในการใช้เครื่องคอมฯ
แบบฟอร์มการซ่อมคอมพิวเตอร์ ณ 25 ธันวาคม 2556
ระบบโปรแกรมรายงานสำนักบริหารการสาธารณสุข
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวทั้งหมด..     
   รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบโปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ
website และ งานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ สมาคมส่งเสริมมาตรฐานสาธารณสุข
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดช่องทางกระทรวง โปรแกรมเฉพาะกิจ
แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ปฏิรูปเขตบริการสุขภาพ
ระบบงานภายในหน่วยงาน
Project Management KM
PMQA
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


 ข่าวสารการประชุม
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูข่าวสารการประชุมทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Copyright @ 2011 สำนักบริหารการสาธารณสุข | E-mail : korasa@health.moph.go.th