ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
001469700
14697
• ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / บ้านโพธิ์
001470900
14709
• ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / หนองบัวศาลา
001483400
14834
• ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนหัวทะเล
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / ในเมือง
001483600
14836
• ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบูรพ์
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / ในเมือง
001506100
15061
• ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
- เฉลิมพระเกียรติ / ช้างทอง
002245600
22456
• รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นครราชสีมา
- พระทองคำ / พังเทียม
001088001
23563
• ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์แพทย์ชุมชนขามสะแกแสง
นครราชสีมา
- ขามสะแกแสง / ขามสะแกแสง
002383900
23839
• รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / โคกกรวด
002469200
24692
• รพ.เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
- เฉลิมพระเกียรติ / ท่าช้าง
002783900
27839
• รพ.บัวลาย
นครราชสีมา
- บัวลาย / เมืองพะไล
002784000
27840
• รพ.สีดา
นครราชสีมา
- สีดา / สีดา
002784100
27841
• รพ.เทพารักษ์
นครราชสีมา
- เทพารักษ์ / สำนักตะคร้อ
พบ 87 รายการ แบ่งเป็น 4 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 1 2 3 4