ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
001204400
12044
• โรงพยาบาลศรีสวรรค์
นครสวรรค์
- เมืองนครสวรรค์ / ปากน้ำโพ
001204600
12046
• สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลช
นครสวรรค์
- ตาคลี / ตาคลี
001205000
12050
• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
กำแพงเพชร
- เมืองกำแพงเพชร / ในเมือง
001205500
12055
• โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
ตาก
- แม่สอด / แม่สอด
001205600
12056
• สถานพยาบาลหมออาคม
สุโขทัย
- เมืองสุโขทัย / ธานี
001205700
12057
• โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
สุโขทัย
- เมืองสุโขทัย / เมืองเก่า
001205800
12058
• โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
สุโขทัย
- เมืองสุโขทัย / บ้านกล้วย
001206300
12063
• โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
พิษณุโลก
- เมืองพิษณุโลก / ในเมือง
001206400
12064
• รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร
พิษณุโลก
- เมืองพิษณุโลก / ในเมือง
001206500
12065
• โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
พิษณุโลก
- เมืองพิษณุโลก / ในเมือง
001206700
12067
• โรงพยาบาลรัตนเวช2
พิษณุโลก
- เมืองพิษณุโลก / ในเมือง
001206900
12069
• โรงพยาบาลพิษณุเวช
พิษณุโลก
- เมืองพิษณุโลก / ในเมือง
001207100
12071
• โรงพยาบาลสหเวช
พิจิตร
- เมืองพิจิตร / ในเมือง
001207200
12072
• สถานพยาบาลเวชกรรมทัศนเวช
พิจิตร
- เมืองพิจิตร / ในเมือง
001207600
12076
• สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม
เพชรบูรณ์
- หล่มสัก / หล่มสัก
001207800
12078
• โรงพยาบาลเมืองเพชร
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ในเมือง
001207900
12079
• โรงพยาบาลเพชรรัตน์
เพชรบูรณ์
- เมืองเพชรบูรณ์ / ในเมือง
001208600
12086
• สถานพยาบาลหมอสงวน
ราชบุรี
- ดำเนินสะดวก / ดำเนินสะดวก
001209300
12093
• สถานพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์
ราชบุรี
- เมืองราชบุรี / หน้าเมือง
001209700
12097
• โรงพยาบาลพร้อมแพทย์
ราชบุรี
- เมืองราชบุรี / หน้าเมือง
001209800
12098
• โรงพยาบาลเมืองราช
ราชบุรี
- เมืองราชบุรี / หน้าเมือง
001210300
12103
• โรงพยาบาลซานคามิลโล
ราชบุรี
- บ้านโป่ง / สวนกล้วย
001210400
12104
• สถานพยาบาลท่าเรือ
กาญจนบุรี
- ท่ามะกา / ท่าเรือ
001210700
12107
• โรงพยาบาลธนกาญจน์
กาญจนบุรี
- เมืองกาญจนบุรี / บ้านใต้
001211000
12110
• โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
กาญจนบุรี
- เมืองกาญจนบุรี / ท่ามะขาม
พบ 2,443 รายการ แบ่งเป็น 98 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป -> สุดท้าย ->