ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00226
• สสอ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
- บ้านเหลื่อม / บ้านเหลื่อม
00227
• สสอ.จักราช
นครราชสีมา
- จักราช / จักราช
00228
• สสอ.โชคชัย
นครราชสีมา
- โชคชัย / โชคชัย
00229
• สสอ.ด่านขุนทด
นครราชสีมา
- ด่านขุนทด / ด่านขุนทด
00230
• สสอ.โนนไทย
นครราชสีมา
- โนนไทย / โนนไทย
00231
• สสอ.โนนสูง
นครราชสีมา
- โนนสูง / โนนสูง
00232
• สสอ.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
- ขามสะแกแสง / ขามสะแกแสง
00233
• สสอ.บัวใหญ่
นครราชสีมา
- บัวใหญ่ / บัวใหญ่
00234
• สสอ.ประทาย
นครราชสีมา
- ประทาย / ประทาย
00235
• สสอ.ปักธงชัย
นครราชสีมา
- ปักธงชัย / เกษมทรัพย์
00236
• สสอ.พิมาย
นครราชสีมา
- พิมาย / กระชอน
00237
• สสอ.ห้วยแถลง
นครราชสีมา
- ห้วยแถลง / ทับสวาย
00238
• สสอ.ชุมพวง
นครราชสีมา
- ชุมพวง / ชุมพวง
00239
• สสอ.สูงเนิน
นครราชสีมา
- สูงเนิน / สูงเนิน
00240
• สสอ.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
- ขามทะเลสอ / ขามทะเลสอ
00241
• สสอ.สีคิ้ว
นครราชสีมา
- สีคิ้ว / ลาดบัวขาว
00242
• สสอ.ปากช่อง
นครราชสีมา
- ปากช่อง / ปากช่อง
00243
• สสอ.หนองบุนมาก
นครราชสีมา
- หนองบุญมาก / หนองบุนนาก
00244
• สสอ.แก้งสนามนาง
นครราชสีมา
- แก้งสนามนาง / แก้งสนามนาง
00245
• สสอ.โนนแดง
นครราชสีมา
- โนนแดง / โนนแดง
00246
• สสอ.วังน้ำเขียว
นครราชสีมา
- วังน้ำเขียว / วังน้ำเขียว
00247
• สสอ.เทพารักษ์
นครราชสีมา
- เทพารักษ์ / บึงปรือ
00248
• สสอ.เมืองยาง
นครราชสีมา
- เมืองยาง / เมืองยาง
00249
• สสอ.พระทองคำ
นครราชสีมา
- พระทองคำ / สระพระ
00250
• สสอ.ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
- ลำทะเมนชัย / ขุย
พบ 1,780 รายการ แบ่งเป็น 72 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป -> สุดท้าย ->