ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00476
• สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
- เมืองกาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์
00477
• สสอ.นามน
กาฬสินธุ์
- นามน / นามน
00478
• สสอ.กมลาไสย
กาฬสินธุ์
- กมลาไสย / กมลาไสย
00479
• สสอ.ร่องคำ
กาฬสินธุ์
- ร่องคำ / ร่องคำ
00480
• สสอ.กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
- กุฉินารายณ์
00481
• สสอ.เขาวง
กาฬสินธุ์
- เขาวง / คุ้มเก่า
00482
• สสอ.ยางตลาด
กาฬสินธุ์
- ยางตลาด / ยางตลาด
00483
• สสอ.ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
- ห้วยเม็ก / ห้วยเม็ก
00484
• สสอ.สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
- สหัสขันธ์ / โนนบุรี
00485
• สสอ.คำม่วง
กาฬสินธุ์
- คำม่วง / ทุ่งคลอง
00486
• สสอ.ท่าคันโท
กาฬสินธุ์
- ท่าคันโท / นาตาล
00487
• สสอ.หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
- หนองกุงศรี / หนองกุงศรี
00488
• สสอ.สมเด็จ
กาฬสินธุ์
- สมเด็จ / สมเด็จ
00489
• สสอ.ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
- ห้วยผึ้ง / นิคมห้วยผึ้ง
00490
• สสอ.สามชัย
กาฬสินธุ์
- สามชัย / สำราญ
00491
• สสอ.นาคู
กาฬสินธุ์
- นาคู / นาคู
00492
• สสอ.ดอนจาน
กาฬสินธุ์
- ดอนจาน / ดอนจาน
00493
• สสอ.เมืองสกลนคร
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ธาตุเชิงชุม
00494
• สสอ.กุสุมาลย์
สกลนคร
- กุสุมาลย์ / กุสุมาลย์
00495
• สสอ.กุดบาก
สกลนคร
- กุดบาก / กุดบาก
00496
• สสอ.พรรณานิคม
สกลนคร
- พรรณานิคม / พรรณา
00497
• สสอ.พังโคน
สกลนคร
- พังโคน / พังโคน
00498
• สสอ.วาริชภูมิ
สกลนคร
- วาริชภูมิ / วาริชภูมิ
00499
• สสอ.นิคมน้ำอูน
สกลนคร
- นิคมน้ำอูน / หนองปลิง
00500
• สสอ.วานรนิวาส
สกลนคร
- วานรนิวาส / วานรนิวาส
พบ 2,220 รายการ แบ่งเป็น 89 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป -> สุดท้าย ->