ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00476
• .ͧԹ
กาฬสินธุ์
- เมืองกาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์
00477
• .
กาฬสินธุ์
- นามน / นามน
00478
• .
กาฬสินธุ์
- กมลาไสย / กมลาไสย
00479
• .ͧ
กาฬสินธุ์
- ร่องคำ / ร่องคำ
00480
• .ةԹ³
กาฬสินธุ์
- กุฉินารายณ์
00481
• .ǧ
กาฬสินธุ์
- เขาวง / คุ้มเก่า
00482
• .ҧҴ
กาฬสินธุ์
- ยางตลาด / ยางตลาด
00483
• .
กาฬสินธุ์
- ห้วยเม็ก / ห้วยเม็ก
00484
• .ʢѹ
กาฬสินธุ์
- สหัสขันธ์ / โนนบุรี
00485
• .ǧ
กาฬสินธุ์
- คำม่วง / ทุ่งคลอง
00486
• .Ҥѹ
กาฬสินธุ์
- ท่าคันโท / นาตาล
00487
• .˹ͧا
กาฬสินธุ์
- หนองกุงศรี / หนองกุงศรี
00488
• .
กาฬสินธุ์
- สมเด็จ / สมเด็จ
00489
• .¼
กาฬสินธุ์
- ห้วยผึ้ง / นิคมห้วยผึ้ง
00490
• .
กาฬสินธุ์
- สามชัย / สำราญ
00491
• .Ҥ
กาฬสินธุ์
- นาคู / นาคู
00492
• .͹ҹ
กาฬสินธุ์
- ดอนจาน / ดอนจาน
00493
• .ͧʡŹ
สกลนคร
- เมืองสกลนคร / ธาตุเชิงชุม
00494
• .
สกลนคร
- กุสุมาลย์ / กุสุมาลย์
00495
• .شҡ
สกลนคร
- กุดบาก / กุดบาก
00496
• .óҹԤ
สกลนคร
- พรรณานิคม / พรรณา
00497
• .ѧ⤹
สกลนคร
- พังโคน / พังโคน
00498
• .Ԫ
สกลนคร
- วาริชภูมิ / วาริชภูมิ
00499
• .Ԥٹ
สกลนคร
- นิคมน้ำอูน / หนองปลิง
00500
• .ҹù
สกลนคร
- วานรนิวาส / วานรนิวาส
พบ 2,220 รายการ แบ่งเป็น 89 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป -> สุดท้าย ->