ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000052400
00524
• .͹
มุกดาหาร
- ดอนตาล / ดอนตาล
000052500
00525
• .ǧ
มุกดาหาร
- ดงหลวง / ดงหลวง
000052600
00526
• .Ӫ
มุกดาหาร
- คำชะอี / น้ำเที่ยง
000052700
00527
• .ҹ˭
มุกดาหาร
- หว้านใหญ่ / หว้านใหญ่
000052800
00528
• .˹ͧ٧
มุกดาหาร
- หนองสูง / หนองสูง
000052900
00529
• .ͧ§
เชียงใหม่
- เมืองเชียงใหม่
000053000
00530
• .ͧ
เชียงใหม่
- จอมทอง
000053100
00531
• .
เชียงใหม่
- แม่แจ่ม
000053200
00532
• .§
เชียงใหม่
- เชียงดาว
000053300
00533
• .
เชียงใหม่
- ดอยสะเก็ด
000053400
00534
• .ᵧ
เชียงใหม่
- แม่แตง / แม่แตง
000053500
00535
• .
เชียงใหม่
- แม่ริม
000053600
00536
• .ԧ
เชียงใหม่
- สะเมิง
000053700
00537
• .ҧ
เชียงใหม่
- ฝาง
000053800
00538
• .
เชียงใหม่
- แม่อาย / แม่อาย
000053900
00539
• .
เชียงใหม่
- พร้าว
000054000
00540
• .ѹҵͧ
เชียงใหม่
- สันป่าตอง
000054100
00541
• .ѹᾧ
เชียงใหม่
- สันกำแพง / สันกำแพง
000054200
00542
• .ѹ
เชียงใหม่
- สันทราย
000054300
00543
• .ҧ
เชียงใหม่
- หางดง
000054400
00544
• .ʹ
เชียงใหม่
- ฮอด / ฮอด
000054500
00545
• .
เชียงใหม่
- ดอยเต่า / ดอยเต่า
000054600
00546
• .
เชียงใหม่
- อมก๋อย / อมก๋อย
000054700
00547
• .
เชียงใหม่
- สารภี / สารภี
000054800
00548
• .§˧
เชียงใหม่
- เวียงแหง / เมืองแหง
พบ 2,418 รายการ แบ่งเป็น 97 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป -> สุดท้าย ->