ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00651
• .Թ
นครสวรรค์
- แม่เปิน / แม่เปิน
00652
• .ͧط¸ҹ
อุทัยธานี
- เมืองอุทัยธานี / น้ำซึม
00653
• .Ѿѹ
อุทัยธานี
- ทัพทัน / ทัพทัน
00654
• .ҧ
อุทัยธานี
- สว่างอารมณ์ / สว่างอารมณ์
00655
• .˹ͧҧ
อุทัยธานี
- หนองฉาง / หนองฉาง
00656
• .˹ͧҧ
อุทัยธานี
- หนองขาหย่าง / หนองขาหย่าง
00657
• .ҹ
อุทัยธานี
- บ้านไร่ / บ้านไร่
00658
• .ҹѡ
อุทัยธานี
- ลานสัก / ป่าอ้อ
00659
• .¤
อุทัยธานี
- ห้วยคต / ห้วยคต
00660
• .ͧᾧྪ
กำแพงเพชร
- เมืองกำแพงเพชร / ในเมือง
00661
• .ç
กำแพงเพชร
- ไทรงาม / ไทรงาม
00662
• .ͧҹ
กำแพงเพชร
- คลองลาน / คลองน้ำไหล
00663
• .ҳѡɺ
กำแพงเพชร
- ขาณุวรลักษบุรี / แสนตอ
00664
• .ͧا
กำแพงเพชร
- คลองขลุง / คลองขลุง
00665
• .ҹе
กำแพงเพชร
- พรานกระต่าย / พรานกระต่าย
00666
• .ҹк
กำแพงเพชร
- ลานกระบือ / ลานกระบือ
00667
• .·ͧѲ
กำแพงเพชร
- ทรายทองวัฒนา / ทุ่งทราย
00668
• .ҧҷͧ
กำแพงเพชร
- ปางศิลาทอง / หินดาต
00669
• .֧Ѥ
กำแพงเพชร
- บึงสามัคคี / ระหาน
00670
• .չ
กำแพงเพชร
- โกสัมพีนคร / โกสัมพี
00671
• .ͧҡ
ตาก
- เมืองตาก / หนองหลวง
00672
• .ҹҡ
ตาก
- บ้านตาก / ตากออก
00673
• .
ตาก
- สามเงา / สามเงา
00674
• .Ҵ
ตาก
- แม่ระมาด / แม่ระมาด
00675
• .ͧҧ
ตาก
- ท่าสองยาง / แม่ต้าน
พบ 2,230 รายการ แบ่งเป็น 90 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป -> สุดท้าย ->