ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000989200
09892
• þ.ʵ.ҹ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บานา
000989300
09893
• þ.ʵ.ѹ§
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ตันหยงลุโละ
000989400
09894
• þ.ʵ.ͧҹԧ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / คลองมานิง
000989500
09895
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / กะมิยอ
000989600
09896
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บาราโหม
000989700
09897
• þ.ʵ.Сѧ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ปะกาฮะรัง
000989800
09898
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / รูสะมิแล
000989900
09899
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ตะลุโบะ
000990000
09900
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บาราเฮาะ
000990100
09901
• þ.ʵ.ش
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ปุยุด
000990200
09902
• þ.ʵ.⤡⾸
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / โคกโพธิ์
000990300
09903
• þ.ʵ.ҹʹ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / โคกโพธิ์
000990400
09904
• þ.ʵ.ҧ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / บางโกระ
000990500
09905
• þ.ʵ.Һ͹
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ช้างให้ตก
000990600
09906
• þ.ʵ.¢
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ทรายขาว
000990700
09907
• þ.ʵ.һд
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / นาประดู่
000990800
09908
• þ.ʵ.ҡ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ปากล่อ
000990900
09909
• þ.ʵ.觾
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ทุ่งพลา
000991000
09910
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ท่าเรือ
000991100
09911
• þ.ʵ.ҹ⤡
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ท่าเรือ
000991200
09912
• þ.ʵ.ࡵ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / นาเกตุ
000991300
09913
• þ.ʵ.ǹ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ควนโนรี
000991400
09914
• þ.ʵ.
ปัตตานี
- หนองจิก / เกาะเปาะ
000991500
09915
• þ.ʵ.͵ѹ§
ปัตตานี
- หนองจิก / คอลอตันหยง
000991600
09916
• þ.ʵ.͹ѡ
ปัตตานี
- หนองจิก / ดอนรัก
พบ 128 รายการ แบ่งเป็น 6 หน้า 1 2 3 4 5 6 ถัดไป -> สุดท้าย ->