ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000989200
09892
• รพ.สต.บานา
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บานา
000989300
09893
• รพ.สต.ตันหยงลูโละ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ตันหยงลุโละ
000989400
09894
• รพ.สต.คลองมานิง
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / คลองมานิง
000989500
09895
• รพ.สต.กะมิยอ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / กะมิยอ
000989600
09896
• รพ.สต.บาราโหม
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บาราโหม
000989700
09897
• รพ.สต.ปะกาฮะรัง
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ปะกาฮะรัง
000989800
09898
• รพ.สต.รูสะมิแล
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / รูสะมิแล
000989900
09899
• รพ.สต.ตะลุโบะ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ตะลุโบะ
000990000
09900
• รพ.สต.บาราเฮาะ
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / บาราเฮาะ
000990100
09901
• รพ.สต.ปุยุด
ปัตตานี
- เมืองปัตตานี / ปุยุด
000990200
09902
• รพ.สต.โคกโพธ์
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / โคกโพธิ์
000990300
09903
• รพ.สต.บ้านสามยอด
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / โคกโพธิ์
000990400
09904
• รพ.สต.บางโกระ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / บางโกระ
000990500
09905
• รพ.สต.ป่าบอน
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ช้างให้ตก
000990600
09906
• รพ.สต.ทรายขาว
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ทรายขาว
000990700
09907
• รพ.สต.นาประดู่
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / นาประดู่
000990800
09908
• รพ.สต.ปากล่อ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ปากล่อ
000990900
09909
• รพ.สต.ทุ่งพลา
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ทุ่งพลา
000991000
09910
• รพ.สต.ท่าเรือ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ท่าเรือ
000991100
09911
• รพ.สต.บ้านโคกอ้น
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ท่าเรือ
000991200
09912
• รพ.สต.นาเกตุ
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / นาเกตุ
000991300
09913
• รพ.สต.ควนโนรี
ปัตตานี
- โคกโพธิ์ / ควนโนรี
000991400
09914
• รพ.สต.เกาะเปาะ
ปัตตานี
- หนองจิก / เกาะเปาะ
000991500
09915
• รพ.สต.คอลอตันหยง
ปัตตานี
- หนองจิก / คอลอตันหยง
000991600
09916
• รพ.สต.ดอนรัก
ปัตตานี
- หนองจิก / ดอนรัก
พบ 128 รายการ แบ่งเป็น 6 หน้า 1 2 3 4 5 6 ถัดไป -> สุดท้าย ->