ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000956100
09561
• รพ.สต.คลองแห
สงขลา
- หาดใหญ่ / คลองแห
000956200
09562
• รพ.สต.คลองอู่ตะเภา
สงขลา
- หาดใหญ่ / คลองอู่ตะเภา
000956300
09563
• รพ.สต.ฉลุง
สงขลา
- หาดใหญ่ / ฉลุง
000956400
09564
• รพ.สต.ทุ่งใหญ่
สงขลา
- หาดใหญ่ / ทุ่งใหญ่
000956500
09565
• รพ.สต.หูแร่
สงขลา
- หาดใหญ่ / ทุ่งตำเสา
000956600
09566
• รพ.สต.หินผุด
สงขลา
- หาดใหญ่ / ทุ่งตำเสา
000956700
09567
• รพ.สต.ทุ่งตำเสา
สงขลา
- หาดใหญ่ / ทุ่งตำเสา
000956800
09568
• รพ.สต.ท่าข้าม
สงขลา
- หาดใหญ่ / ท่าข้าม
000956900
09569
• รพ.สต.น้ำน้อย
สงขลา
- หาดใหญ่ / น้ำน้อย
000957000
09570
• รพ.สต.ท่าจีน
สงขลา
- หาดใหญ่ / น้ำน้อย
000957100
09571
• รพ.สต.บ้านพรุ
สงขลา
- หาดใหญ่ / บ้านพรุ
000957200
09572
• สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สงขลา
- หาดใหญ่ / พะตง
000957300
09573
• รพ.สต.ทุ่งปรือ
สงขลา
- หาดใหญ่ / พะตง
000957400
09574
• รพ.สต.นาหม่อม
สงขลา
- นาหม่อม / นาหม่อม
000957500
09575
• รพ.สต.ทุ่งขมิ้น
สงขลา
- นาหม่อม / ทุ่งขมิ้น
000957600
09576
• รพ.สต.คลองหรัง
สงขลา
- นาหม่อม / คลองหรัง
000957700
09577
• รพ.สต.ปากบางภูมี
สงขลา
- ควนเนียง / รัตภูมิ
000957800
09578
• รพ.สต.ควนโส
สงขลา
- ควนเนียง / รัตภูมิ
000957900
09579
• รพ.สต.บ้านกลาง
สงขลา
- ควนเนียง / รัตภูมิ
000958000
09580
• รพ.สต.หัวปาบ
สงขลา
- ควนเนียง / บางเหรียง
000958100
09581
• รพ.สต.บางเหรียง
สงขลา
- ควนเนียง / บางเหรียง
000958200
09582
• รพ.สต.เกาะใหญ่
สงขลา
- ควนเนียง / ห้วยลึก
000958300
09583
• รพ.สต.บางกล่ำ
สงขลา
- บางกล่ำ / ท่าช้าง
000958400
09584
• รพ.สต.บ้านหัวควน ท่าช้าง
สงขลา
- บางกล่ำ / ท่าช้าง
000958500
09585
• รพ.สต.ป่ายาง
สงขลา
- บางกล่ำ / ท่าช้าง