ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000984700
09847
• þ.ʵ.ҹͧ׹ Ӻҡ
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000984800
09848
• þ.ʵ.ҹǴ Ӻҡ
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000984900
09849
• þ.ʵ.ҹҡ Ӻҡ
พัทลุง
- ปากพะยูน / เกาะหมาก
000985000
09850
• þ.ʵ.ҹ ӺŽ
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985100
09851
• þ.ʵ.ҹǹ ӺŽ
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985200
09852
• þ.ʵ.ҹԴ ӺŽ
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985300
09853
• þ.ʵ.ҹҧǹ ӺŽ
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985400
09854
• þ.ʵ.ҹǹ ӺŽ
พัทลุง
- ปากพะยูน / ฝาละมี
000985500
09855
• þ.ʵ.ҹ Ӻ
พัทลุง
- ปากพะยูน / หารเทา
000985600
09856
• þ.ʵ.ҹ§ Ӻ
พัทลุง
- ปากพะยูน / หารเทา
000985700
09857
• þ.ʵ.ҹ⤡
พัทลุง
- ปากพะยูน / ดอนทราย
000985800
09858
• þ.ʵ.ҹлҧ Ӻ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาย่า
000985900
09859
• þ.ʵ.ҹ Ӻ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาย่า
000986000
09860
• þ.ʵ.һ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / เขาปู่
000986100
09861
• þ.ʵ.ҹǹ˹ ӺŵᾹ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986200
09862
• þ.ʵ.Ᾱ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986300
09863
• þ.ʵ.ҹҢ .8 ӺŵᾹ
พัทลุง
- ศรีบรรพต / ตะแพน
000986400
09864
• þ.ʵ.ҹҺ͹
พัทลุง
- ป่าบอน / ป่าบอน
000986500
09865
• þ.ʵ.ҹǹӷͧ
พัทลุง
- ป่าบอน / ป่าบอน
000986600
09866
• þ.ʵ.ҹؾ Ӻ⤡
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986700
09867
• þ.ʵ.ҹǹ Ӻ⤡
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986800
09868
• .õ 60 ԹҪԹ
พัทลุง
- ป่าบอน / โคกทราย
000986900
09869
• þ.ʵ.ҹ˹ͧ Ӻ˹ͧ
พัทลุง
- ป่าบอน / หนองธง
000987000
09870
• þ.ʵ.ҹҺҡ Ӻŷ觹
พัทลุง
- ป่าบอน / ทุ่งนารี
000987100
09871
• þ.ʵ.ҹ觹
พัทลุง
- ป่าบอน / ทุ่งนารี
พบ 126 รายการ แบ่งเป็น 6 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป -> สุดท้าย ->