ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง
กรม จังหวัด หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000798100
07981
• þ.ʵ.ҹ˹ͧ Ӻŷǧ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798200
07982
• þ.ʵ.ǧ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798300
07983
• þ.ʵ.ҹ˹ͧǴ Ӻŷǧ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ทุ่งหลวง
000798400
07984
• þ.ʵ.ѧй
ราชบุรี
- ปากท่อ / วังมะนาว
000798500
07985
• þ.ʵ.͹
ราชบุรี
- ปากท่อ / ดอนทราย
000798600
07986
• þ.ʵ.˹ͧз
ราชบุรี
- ปากท่อ / หนองกระทุ่ม
000798700
07987
• þ.ʵ.ҹҴԹ Ӻ˹ͧз
ราชบุรี
- ปากท่อ / หนองกระทุ่ม
000798800
07988
• þ.ʵ.
ราชบุรี
- ปากท่อ / ป่าไก่
000798900
07989
• þ.ʵ.Ѵҧ
ราชบุรี
- ปากท่อ / วัดยางงาม
000799000
07990
• þ.ʵ.ҧԹ
ราชบุรี
- ปากท่อ / อ่างหิน
000799100
07991
• þ.ʵ.ҹҤ͡ ӺҧԹ
ราชบุรี
- ปากท่อ / อ่างหิน
000799200
07992
• þ.ʵ.͡дҹ
ราชบุรี
- ปากท่อ / บ่อกระดาน
000799300
07993
• þ.ʵ.ҹѧҪ͹ Ӻҧѡ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799400
07994
• þ.ʵ.ҧѡ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799500
07995
• þ.ʵ.ҹԹ .ҧѡ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799600
07996
• þ.ʵ.ҹ»Шѹ Ӻҧѡ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ยางหัก
000799700
07997
• þ.ʵ.ѹ
ราชบุรี
- ปากท่อ / วันดาว
000799800
07998
• þ.ʵ.ҧⷹ
ราชบุรี
- ปากท่อ / ห้วยยางโทน
000799900
07999
• þ.ʵ.ҹ§ع (شػ) Ӻž
ราชบุรี
- วัดเพลง / เกาะศาลพระ
000800000
08000
• þ.ʵ.ž
ราชบุรี
- วัดเพลง / เกาะศาลพระ
000800100
08001
• þ.ʵ.зѴ
ราชบุรี
- วัดเพลง / จอมประทัด
000800200
08002
• þ.ʵ.ҹҡ ӺŨзѴ
ราชบุรี
- วัดเพลง / จอมประทัด
000800300
08003
• þ.ʵ.ҹ
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านคา
000800400
08004
• þ.ʵ.ҹ Ӻźҹ
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านคา
000800500
08005
• þ.ʵ.ҹ֧
ราชบุรี
- บ้านคา / บ้านบึง
พบ 162 รายการ แบ่งเป็น 7 หน้า <- หน้าแรก <- ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป -> สุดท้าย ->