ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (9 หลัก) รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
000000000
00000
• ทดสอบ
กรุงเทพมหานคร
- เขตพระนคร / พระบรมมหาราชวัง
000000100
00001
• สสจ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
- เมืองสมุทรปราการ / ปากน้ำ
000000200
00002
• สสจ.นนทบุรี
นนทบุรี
- เมืองนนทบุรี / บางกระสอ
000000300
00003
• สสจ.ปทุมธานี
ปทุมธานี
- เมืองปทุมธานี / บางปรอก
000000400
00004
• สสจ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
- พระนครศรีอยุธยา / หอรัตนไชย
000000500
00005
• สสจ.อ่างทอง
อ่างทอง
- เมืองอ่างทอง / บ้านอิฐ
000000600
00006
• สสจ.ลพบุรี
ลพบุรี
- เมืองลพบุรี / ทะเลชุบศร
000000700
00007
• สสจ.สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
- เมืองสิงห์บุรี / ต้นโพธิ์
000000800
00008
• สสจ.ชัยนาท
ชัยนาท
- เมืองชัยนาท / ชัยนาท
000000900
00009
• สสจ.สระบุรี
สระบุรี
- เมืองสระบุรี / ปากเพรียว
000001000
00010
• สสจ.ชลบุรี
ชลบุรี
- เมืองชลบุรี / บ้านสวน
000001100
00011
• สสจ.ระยอง
ระยอง
- เมืองระยอง / เนินพระ
000001200
00012
• สสจ.จันทบุรี
จันทบุรี
- เมืองจันทบุรี / ตลาด
000001300
00013
• สสจ.ตราด
ตราด
- เมืองตราด / บางพระ
000001400
00014
• สสจ.ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
- เมืองฉะเชิงเทรา / หน้าเมือง
000001500
00015
• สสจ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
- เมืองปราจีนบุรี / รอบเมือง
000001600
00016
• สสจ.นครนายก
นครนายก
- เมืองนครนายก / เขาพระ
000001700
00017
• สสจ.สระแก้ว
สระแก้ว
- เมืองสระแก้ว / สระแก้ว
000001800
00018
• สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา
- เมืองนครราชสีมา / โคกกรวด
000001900
00019
• สสจ.บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
- เมืองบุรีรัมย์ / ในเมือง
000002000
00020
• สสจ.สุรินทร์
สุรินทร์
- เมืองสุรินทร์ / ในเมือง
000002100
00021
• สสจ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
- เมืองศรีสะเกษ / คูซอด
000002200
00022
• สสจ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
- เมืองอุบลราชธานี / ในเมือง
000002300
00023
• สสจ.ยโสธร
ยโสธร
- เมืองยโสธร / ในเมือง
000002400
00024
• สสจ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
- เมืองชัยภูมิ / ในเมือง
พบ 2,443 รายการ แบ่งเป็น 98 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป -> สุดท้าย ->