ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00071
• สสจ.ตรัง
ตรัง
- เมืองตรัง / บ้านควน
00879
• สสอ.เมืองตรัง
ตรัง
- เมืองตรัง / ทับเที่ยง
00880
• สสอ.กันตัง
ตรัง
- กันตัง / กันตัง
00881
• สสอ.ย่านตาขาว
ตรัง
- ย่านตาขาว / ย่านตาขาว
00882
• สสอ.ปะเหลียน
ตรัง
- ปะเหลียน / ปะเหลียน
00883
• สสอ.สิเกา
ตรัง
- สิเกา / กะลาเส
00884
• สสอ.ห้วยยอด
ตรัง
- ห้วยยอด / ห้วยยอด
00885
• สสอ.วังวิเศษ
ตรัง
- วังวิเศษ / วังมะปรางเหนือ
00886
• สสอ.นาโยง
ตรัง
- นาโยง / นาโยงเหนือ
00887
• สสอ.รัษฏา
ตรัง
- รัษฎา / คลองปาง
00888
• สสอ.หาดสำราญ
ตรัง
- หาดสำราญ / หาดสำราญ
10683
• รพศ.ตรัง
ตรัง
- เมืองตรัง / ทับเที่ยง
11407
• รพช.กันตัง
ตรัง
- กันตัง / บางเป้า
11408
• รพช.ย่านตาขาว
ตรัง
- ย่านตาขาว / ย่านตาขาว
11409
• รพช.ปะเหลียน
ตรัง
- ปะเหลียน / ท่าข้าม
11410
• รพช.สิเกา
ตรัง
- สิเกา / บ่อหิน
11411
• รพช.ห้วยยอด
ตรัง
- ห้วยยอด / เขาขาว
11412
• รพช.วังวิเศษ
ตรัง
- วังวิเศษ / วังมะปรางเหนือ
11413
• รพช.นาโยง
ตรัง
- นาโยง / นาโยงเหนือ
12226
• รพ.วัฒนแพทย์
ตรัง
- เมืองตรัง / ทับเที่ยง
12228
• รพ.ราชดำเนิน
ตรัง
- เมืองตรัง / ทับเที่ยง
12230
• รพ.ตรังรวมแพทย์
ตรัง
- เมืองตรัง / ทับเที่ยง
12232
• สถานพยาบาลเอกชนห้วยยอด
ตรัง
- ห้วยยอด / ห้วยยอด
13755
• ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง
ตรัง
- เมืองตรัง / บ้านควน
14139
• รพช.รัษฎา
ตรัง
- รัษฎา / ควนเมา
พบ 25 รายการ แบ่งเป็น 1 หน้า 1