ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00030
• ʨ.˹ͧ
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / หนองกอมเกาะ
00429
• .ͧ˹ͧ
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / โพธิ์ชัย
00430
• .Һ
หนองคาย
- ท่าบ่อ / ท่าบ่อ
00431
• .֧
หนองคาย
- บึงกาฬ / วิศิษฐ์
00432
• .ԭ
หนองคาย
- พรเจริญ / พรเจริญ
00433
• .⾹
หนองคาย
- โพนพิสัย / จุมพล
00434
• .
หนองคาย
- โซ่พิสัย / โซ่
00435
• .§
หนองคาย
- ศรีเชียงใหม่ / พานพร้าว
00436
• .ѧ
หนองคาย
- สังคม / แก้งไก่
00437
• .ૡ
หนองคาย
- เซกา / เซกา
00438
• .ҡҴ
หนองคาย
- ปากคาด / ปากคาด
00439
• .֧⢧ŧ
หนองคาย
- บึงโขงหลง / บึงโขงหลง
00440
• .
หนองคาย
- ศรีวิไล / ศรีวิไล
00441
• .觤
หนองคาย
- บุ่งคล้า / บุ่งคล้า
00442
• .
หนองคาย
- สระใคร / สระใคร
00443
• .
หนองคาย
- เฝ้าไร่ / เฝ้าไร่
00444
• .ѵһ
หนองคาย
- รัตนวาปี / รัตนวาปี
10706
• þ.˹ͧ
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / ในเมือง
11040
• þ.֧
หนองคาย
- บึงกาฬ / บึงกาฬ
11041
• þ.ԭ
หนองคาย
- พรเจริญ / พรเจริญ
11042
• þ.⾹
หนองคาย
- โพนพิสัย / จุมพล
11043
• þ.
หนองคาย
- โซ่พิสัย / โซ่
11044
• þ.§
หนองคาย
- ศรีเชียงใหม่ / พานพร้าว
11045
• þ.ѧ
หนองคาย
- สังคม / ผาตั้ง
11046
• þ.ૡ
หนองคาย
- เซกา / เซกา
พบ 35 รายการ แบ่งเป็น 2 หน้า 1 2 ถัดไป -> สุดท้าย ->