ค้นหา
    ปีงบประมาณ

    กระทรวง กรม จังหวัด
รหัสหน่วยงาน (5 หลัก) หน่วยงาน จังหวัด อำเภอ สถานะ
00030
• สสจ.หนองคาย
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / หนองกอมเกาะ
00429
• สสอ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / โพธิ์ชัย
00430
• สสอ.ท่าบ่อ
หนองคาย
- ท่าบ่อ / ท่าบ่อ
00431
• สสอ.บึงกาฬ
หนองคาย
- บึงกาฬ / วิศิษฐ์
00432
• สสอ.พรเจริญ
หนองคาย
- พรเจริญ / พรเจริญ
00433
• สสอ.โพนพิสัย
หนองคาย
- โพนพิสัย / จุมพล
00434
• สสอ.โซ่พิสัย
หนองคาย
- โซ่พิสัย / โซ่
00435
• สสอ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
- ศรีเชียงใหม่ / พานพร้าว
00436
• สสอ.สังคม
หนองคาย
- สังคม / แก้งไก่
00437
• สสอ.เซกา
หนองคาย
- เซกา / เซกา
00438
• สสอ.ปากคาด
หนองคาย
- ปากคาด / ปากคาด
00439
• สสอ.บึงโขงหลง
หนองคาย
- บึงโขงหลง / บึงโขงหลง
00440
• สสอ.ศรีวิไล
หนองคาย
- ศรีวิไล / ศรีวิไล
00441
• สสอ.บุ่งคล้า
หนองคาย
- บุ่งคล้า / บุ่งคล้า
00442
• สสอ.สระใคร
หนองคาย
- สระใคร / สระใคร
00443
• สสอ.เฝ้าไร่
หนองคาย
- เฝ้าไร่ / เฝ้าไร่
00444
• สสอ.รัตนวาปี
หนองคาย
- รัตนวาปี / รัตนวาปี
10706
• รพท.หนองคาย
หนองคาย
- เมืองหนองคาย / ในเมือง
11040
• รพช.บึงกาฬ
หนองคาย
- บึงกาฬ / บึงกาฬ
11041
• รพช.พรเจริญ
หนองคาย
- พรเจริญ / พรเจริญ
11042
• รพช.โพนพิสัย
หนองคาย
- โพนพิสัย / จุมพล
11043
• รพช.โซ่พิสัย
หนองคาย
- โซ่พิสัย / โซ่
11044
• รพช.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
- ศรีเชียงใหม่ / พานพร้าว
11045
• รพช.สังคม
หนองคาย
- สังคม / ผาตั้ง
11046
• รพช.เซกา
หนองคาย
- เซกา / เซกา
พบ 35 รายการ แบ่งเป็น 2 หน้า 1 2 ถัดไป -> สุดท้าย ->