กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม

 • มาตรการสำหรับบุคลากรเดินทางไปหรือกลับ จากต่างประเทศ

  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 194 ครั้ง
  05 มี.ค. 2563 เวลา 10:55
 • เอกสารกำหนดการ การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนของรพ.นำร่องด้านการใชักัญชาทางการแพทย์ ปี 2562 วันที่ 24-25 ตค.62
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 294 ครั้ง
  16 ต.ค. 2562 เวลา 14:57
 • เอกสารแบบตอบรับ การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนของรพ.นำร่องด้านการใชักัญชาทางการแพทย์ ปี 2562 วันที่ 24-25 ตค.62
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 190 ครั้ง
  16 ต.ค. 2562 เวลา 14:54
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบสุขาภิบาลในหน่วยบริการสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 400 ครั้ง
  08 ก.ค. 2562 เวลา 11:12
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบดำเนินงานภูมิภาคด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 440 ครั้ง
  17 ก.ย. 2561 เวลา 09:58
 • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 62
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 2,557 ครั้ง
  03 ก.ค. 2561 เวลา 13:30
 • เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) รุ่น 1-4 วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 511 ครั้ง
  15 พ.ค. 2561 เวลา 09:24
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลในสถานพยาบาลพื้นที่เกาะ ส่วนที่ 2
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 523 ครั้ง
  16 ก.พ. 2561 เวลา 10:53
 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขาภิบาลในสถานพยาบาลพื้นที่เกาะ ส่วนที่ 1
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 436 ครั้ง
  16 ก.พ. 2561 เวลา 10:51
 • เอกสารเฉลยข้อสอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 - 5
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 463 ครั้ง
  08 ก.พ. 2561 เวลา 13:43
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 716 ครั้ง
  08 ก.พ. 2561 เวลา 09:27
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขายาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 549 ครั้ง
  22 ม.ค. 2561 เวลา 14:40
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 570 ครั้ง
  16 ม.ค. 2561 เวลา 09:54
 • ไฟล์เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพช่องปาก วันที่ ๒๖-๒๗ ธค. ๖๐ ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 935 ครั้ง
  12 ม.ค. 2561 เวลา 14:42
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ส่วนที่ 2
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 554 ครั้ง
  03 ม.ค. 2561 เวลา 14:34
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ส่วนที่ 1
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 553 ครั้ง
  03 ม.ค. 2561 เวลา 14:33
 • เอกสารประกอบการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 538 ครั้ง
  03 ม.ค. 2561 เวลา 14:26
 • เอกสารการอบรมการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียกระทรวงสาธาณสุข รุ่นที่ 1
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 613 ครั้ง
  27 ธ.ค. 2560 เวลา 07:51
 • เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบรายงาน HDC รุ่นที่ 1-4 วันที่ 19-22 ธ.ค. 60 โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานคร
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 457 ครั้ง
  19 ธ.ค. 2560 เวลา 10:25
 • ความร่วมมือราชวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข : นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ)
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 378 ครั้ง
  03 พ.ย. 2560 เวลา 14:41