กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ


เล่มแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. 2561-2565

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/open?id=0B63Keu7nDPjJb0R0enJjUVRMRms

จากหน่วยงาน : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ     วันที่ประกาศข่าว : 6 ตุลาคม 2559  views : 9792     

 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ อาคาร ๗ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร : 02 5901638, 02 5901638, 02-590-1637, 02-590-1642 Fax : 02-5901631 E-mail : test.mail.com
Copyright © กองบริหารการสาธารณสุข 2019 All rights reserved.