กองบริหารการสาธารณสุข

file อบรม KPI 29-30 ม.ค.58 (2 ก.พ.58)


update แบบฟอร์ม KPI รายบุคคล (2 กุมภาพันธ์ 2558)

ปรับแบบฟอร์มที่ 5 เนื่องจากปรับสูตรในการคำนวณ 

 

/งานประเมินผล กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 1763, 1758
วันที่ประกาศข่าว : 30 ม.ค. 2558      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1479 View