กองบริหารการสาธารณสุข

แบบฟอร์ม เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เปิดสิทธิ admin)


เรียน คณะคำงาน ICT และบุลากรสำนักบริหารการสาธารณสุข

ท่านใดที่ต้องการเปิดสิทธิ admin เครื่องคอมพิวเตอร์ที่่ใช้งานอยู่ ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เปิดสิทธิ admin) สบรส. ตามไฟล์ download ด้านล่างนี้

โดยให้ส่งกลับไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ภายในวันจันทร์ ที่่ 30 มีนาคม 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป

/กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 26 มีนาคม 2558
วันที่ประกาศข่าว : 30 มี.ค. 2558      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1631 View