กองบริหารการสาธารณสุข

คู่มือ การบริหารความเสี่ยงของ กลุ่มงาน/ฝ่าย ปีงบประมาณ 2559


คู่มือ การบริหารความเสี่ยงของ กลุ่มงาน/ฝ่าย ปีงบประมาณ 2559

1. คู่มือบริหารความเสี่ยง สป.(ม.ค.58)

2. เเบบฟอร์ม MOPH-ERM 001 - 014 (2)

 
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ. 2559      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1421 View