กองบริหารการสาธารณสุข

การกำหนดการแต่งกายประจำสัปดาห์


เรียน    หัวหน้าทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย

                   ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเชิญชวนให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่งกายด้วยชุดข้าราชการทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากร นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์  จึงขอความร่วมมือทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมแต่งกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากร ของสำนักบริหารการสาธารณสุขในการแต่งกายมาปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ โดยเห็นควรกำหนดการแต่งกายมาปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ ดังนี้

วันจันทร์         เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี)

วันอังคาร         เสื้อผ้าไทย

วันพุธ             ชุดสุภาพ

วันพฤหัสบดี      ชุดสุภาพ

วันศุกร์           เสื้อสำนักบริหารการสาธารณสุข (สีม่วง)

                    ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นเพียงการเชิญชวน มิใช่คำสั่งหรือบังคับแต่ให้ดำเนินการด้วยความสมัครใจของแต่ละบุคคล

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              
วันที่ประกาศข่าว : 30 ต.ค. 2557      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 10037 View