กองบริหารการสาธารณสุข

เอกสารบรรยายโครงการเคาะประตูบ้านต้านโกง


 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ "เคาะประตูบ้านต้านโกง ปีที่ 2"

โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 7

ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

Download : เอกสารประกอบ

วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2560      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 1228 View