กองบริหารการสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 256 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยายกองแบบแผน กรมสนับสนุนฯ อ.วรวิช

วันที่ประกาศข่าว : 18 ม.ค. 2563      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 250 View