กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งเวียนหน่วยบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.พ. 2563      อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข     จำนวนผู้เข้าชม 677 View