กองบริหารการสาธารณสุข

สรุปผลการสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ของบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ผ่าน Google form (http://gg.gg/n2ir4) จากบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 137 คน (N = 137)
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2563      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 255 View