กองบริหารการสาธารณสุข

พิธีประกาศเจตนารมณ์กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สู่เป้าหมายกองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ฉบับ  ดังนี้

  1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กองบริหารการสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2563      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 371 View