กองบริหารการสาธารณสุข

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลิตโดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.พ. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 277 View