กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ติดต่อขอรับแบบแปลน บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ งวดงาน งวดเงิน และรายละเอียดประกอบแบบ ของรายการก่อสร้างงบเงินกู้ รอบ 5,816.36 ล้านบาท

วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 680 View