กองบริหารการสาธารณสุข

แนวทางการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือเงินจากแหล่งอื่น เพื่อทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไป

วันที่ประกาศข่าว : 08 มี.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 479 View