กองบริหารการสาธารณสุข

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปีเดียวทุกรายการแจ้งคืนงบประมาณ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน

วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 570 View