กองบริหารการสาธารณสุข

เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 23 เม.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 995 View