กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบเงินกู้ (รายเดือน) ของโครงการ A001

วันที่ประกาศข่าว : 19 พ.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 671 View