กองบริหารการสาธารณสุข

รางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดี กบรส. ปี 2"


ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี กบรส. ปี 2” โดยมี ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข เป็นประธาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู คนดีจนเป็นแบบอย่าง ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 รางวัล
วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 372 View