กองบริหารการสาธารณสุข

กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย


"กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย” แกนหนุนคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข รวบรวมเงินสนับสนุน ช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อน สมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ซึ่งประสบภาวะวิกฤตการครองชีพ จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
วันที่ประกาศข่าว : 02 มิ.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 336 View