กองบริหารการสาธารณสุข

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564


ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และ รักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษา จริยธรรม รวม 7  ประการ​
วันที่ประกาศข่าว : 04 มิ.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 2398 View