กองบริหารการสาธารณสุข

กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ “ตะกร้าน้อยปันสุข ปี 2”


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณหน้าลิฟต์อาคาร 3 - 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ “ตะกร้าน้อยปันสุข ปี 2” เพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนที่มารับบริการที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนวิกฤตการครองชีพ จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)
วันที่ประกาศข่าว : 22 มิ.ย. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 307 View