กองบริหารการสาธารณสุข

จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 6 ปีที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564


จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่  6  ปีที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ผลิตโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่านสามารถอ่านจุลสารออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ได้ที่ จุลสารออนไลน์ ฉบับที่ 6 มิ.ย. (moph.go.th)
วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 218 View