กองบริหารการสาธารณสุข

ผลงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากยาเสพติด Harm Reduction ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส2019 COVIC-19

วันที่ประกาศข่าว : 14 ก.ค. 2564      กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด     จำนวนผู้เข้าชม 226 View