กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564


 

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

ครั้งที่ 3/2564

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ
วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 241 View