กองบริหารการสาธารณสุข

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ.

วันที่ประกาศข่าว : 20 ก.ค. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 455 View