กองบริหารการสาธารณสุข

แบบสำรวจข้อมูลระบบสถานการณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาล


หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนจัดการะบบก๊าซทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามที่อยู่เว็บไซต์ http://1th.me/LAQHQ 

 
วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.ค. 2564      กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ     จำนวนผู้เข้าชม 188 View