กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชัยพัฒน์ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชัยพัฒน์ตามแนวพระราชดำริ)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

ครั้งที่ 3/2564

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ

 

วันที่ประกาศข่าว : 19 ส.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 137 View