กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

(งบเงินอุดหนุน โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2559 - 2568)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

 

 
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 134 View