กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3


กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) 

ได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3

( งบเงินอุดหนุน โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ

 

 

 

*** ทั้งนี้  ได้จัดส่งเอกสารแจ้งการจัดสรรพร้อมใบจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่เวปไซต์  กองบริหารการคลัง   ข้อมูลการโอนเงินงบประมาณ

 
วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 118 View