กองบริหารการสาธารณสุข

จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 8ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564


จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่  8  ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ผลิตโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่านสามารถอ่านจุลสารออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ได้ที่ จุลสารออนไลน์ ฉบับที่ 8 ส.ค. (moph.go.th)
วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ย. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 196 View