กองบริหารการสาธารณสุข

ขอรับแบบแปลน บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ งวดงาน งวดเงิน และรายละเอียดประกอบแบบ ของรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ประกาศข่าว : 02 ก.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 358 View