กองบริหารการสาธารณสุข

แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ประกาศข่าว : 09 ก.ย. 2564      กลุ่มงานยุทธศาสตร์     จำนวนผู้เข้าชม 211 View