กองบริหารการสาธารณสุข

เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว : 16 ก.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 355 View