กองบริหารการสาธารณสุข

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 28 ก.ย. 2564      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 409 View